A tömörítő injektálás (Mass Soil Mixing - MSM), más néven tömegstabilizálás olyan talajjavító eljárás, amely javítja a puha, illetve laza talajok minőségét azok nedves habarccsal vagy száraz cementálóanyaggal való mechanikus keverése révén.

Talaj pórústerítés injektálás

Általános alkalmazás

Teherbírás növelése
Süllyedés csökkentése
Általános stabilitás növelése
Szennyeződés betokozása

Folyamat

A tömörítő injektálási folyamat jellemzően előre meghatározott 4m x 4m „cellákban” van tervezve az injektálandó területen. A cellák bekeverése jellemzően egymás mellett történik egy 100%-os tömegstabilizált övezet létrehozásához, ahol mindegyik tervezési erősséggel és merevséggel rendelkezik.

A talajok jelentős mértékben eltérnek egymástól a keverhetőségüket illetően, amely függ a talaj típusától, víztartalmától, képlékenységétől, rétegtani tulajdonságaitól és szerkezetétől. A szerves talajokat és tőzeget sok esetben lehet stabilizálni, azonban minden esetben javasolt a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a tervezés előtt.

A kezelés 5–6m mélységig lehetséges.

A nagy méretű akadályokat előre kiássák a talajkeverési folyamat előtt. 

Gyártás-előkészítő laboratóriumi vizsgálatokat végeznek el a keverési módszer, energia- és kötőanyag-tartalom meghatározásához. A Keller saját berendezéseket és szoftvert fejlesztett ki, hogy a keverési folyamat során valós időben szabályozhatók és ellenőrizhetők legyenek a keverési paraméterek. A termelés során mintavételezésére kerül sor, amelyet vizsgálati célra ellenőrzött környezetben konzerválnak.

Előnyök

Csendes és vibrációmentes
Környezetkímélő, mivel rendelkezésre álló anyagok kerülnek felhasználásra
Minimális hulladék
A művelet alacsony hőmérsékleten is elvégezhető
Gazdaságos
Kiválthatja a drágább alapozási eljárásokat
Rugalmas alkalmazás
Kivitelezési idő csökkentése

Minőségbiztosítás

A minőség ellenőrzésére és biztosítására különböző protokollok és a vonatkozó laboratóriumi és terepellenőrző vizsgálatok eredményei alapján kerül sor. Az egyes injektált egységek folyamat-naplóval rendelkeznek, amely jellemzően tartalmazza az elem azonosítását, a keverőeszköz adatait, keverési mélységet, keverési időt, keverési specifikációkat, beinjektált adalékanyag mennyiségét  és nyomását, a felhasznált adalékanyag össztérfogatát, a keverőeszköz sebességét és fordulatszámát a behatolás és kivétel során és a tengely forgatónyomatékát. 

A keverési paramétereket és kötőanyag tartalmat a fenti adatok alapján számítják ki a tervezési követelményeknek megfelelően.

A stabilizálódott talajból származó mintákat vizsgálat céljára általában frisss, nedves mintavételezéssel veszik. 

Korszerű magfúrás és egyéb helyszíni vizsgálati módszer is alkalmazható a mintavételezéshez és a mély talajkeveréssel készült talajtestek folytonosságának, egyenletességének és merevségének ellenőrzésére. A megfelelő ellenőrzési módszerek kiválasztása függ azok célhoz viszonyított jelentőségétől, pontosságától és alkalmazhatóságától, a talajkezelési mintától és a stabilizálódott talaj tervezési tulajdonságaitól.