A duktil cölöp egy mélyalapozási megoldás, ahol az eljárás során kiszorításos, vibrációs módszerrel kerülnek beépítésre az altalajba  118 mm és 170 mm átmérővel és különböző falvastagsággal rendelkező csövek.

Duktil cölöpök

Általános alkalmazás

Ipari és kereskedelmi épületek
Raktárépületek
Csővezetékek alapozása
Tárolótartályok és átadó-állomások
Hídépítés
Lakóépületek
Lejtés stabilizálás
Középületek
Villamos-energia, mobil adó távvezeték-oszlopok
Habarccsal injektálhatóan a húzóerők felvételére vagy a korrózió kezelésére

Folyamat

A munkaterület előkészítése és az alapozási sík kiemelése után, a kitűzött pontra egy előre legyártott cölöptalpba helyeznek el. Az öntöttvas duktilcsövek általában 5 méter hosszúak és toldóhüvellyel vannak ellátva. Az első csövet a cölöptalpba helyezik majd leverik kellő mélységig az altalajba. A  többi csövet a leverés során egymás után egymáshoz illesztik. Az egyes cölöp szakaszokat -az általában forgó kotróra rögzített hidraulikus kalapáccsal - egész addig verik a fölbe, amíg a tervezett mélységet el nem érik vagy a terveztt ellenállás nem teljesül. 

Injektálandó cölöpök esetén az első csövet a cölöptalphoz közel bevágják, hogy az itt kiáramló habarcs maradéktalanul kitölthesse a cső és a talaj közötti szabad teret. Átlagosan 200–370 mm átmérőt használatos a talajviszonyoktól függően.

A cölöpök telepítése után közvetlenül, az acél teherelosztó fejlemezeket rögzítik a tervezett szinten a csövek felső részére

Előnyök

Műszakonkénti magas előállítási hányad, átlagosan 350 fm /műszak
Nem keletkezik hulladék
Cölöpönként 250–1 000 kN teherbírás
Optimális cölöphossz a terhelési és talajviszonyoknak megfelelően
A könnyű és rugalmas berendezések lehetővé teszik a korlátozott magasságban való munkavégzést
A mikrocölöpök hatékony alternatívája lehet

Minőségbiztosítás

A Keller jelentős tapasztalattal rendelkezik az öntöttvas duktilcölöpök kivitelezése terén, hiszen az évek során már több millió folyóméternyi ilyen cölöpöt készített .

Az egyes cölöpök teherbírása az adott környezetben rögzített beverési értékek alapján szabályozható, biztosítva az optimális cölöphosszt. A beverési értékek és ezek utóelemzése alapján az egyes cölöpök teherbírása meghatározható.