E weboldal (a továbbiakban: weboldal) a Keller Mélyépítő Kft. (a továbbiakban: Keller, vagy „mi”) weboldala.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket, mivel annak használatával Ön azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor módosítsuk; a módosításokról ezen az oldalon adunk tájékoztatást. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a felhasználási feltételeket, mivel a módosítások Ön által elfogadottnak minősülnek, ha Ön azok közzétételét követően használja a weboldalt.

Ha Ön nem kíván megfelelni e feltételeknek, semmilyen formában ne használja a weboldalt.

A weboldalon közzétett információk tőlünk, illetve a megjelölt helyeken bizonyos harmadik személyektől származnak. Gondoskodunk róla és megteszünk minden óvintézkedést annak biztosítására, hogy a weboldalon közzétett információ pontos és rendszeresen aktualizálva legyen, azonban annak pontosságát és naprakész állapotát garantálni nem tudjuk, azért felelősséget nem vállalunk, továbbá az információt felhívás nélkül bármikor módosíthatjuk. Ön nem hivatkozhat a weboldalon közzétett információra, illetve Ön tudomásul veszi, hogy az információ felhasználása előtt Ön köteles megfelelő intézkedések útján ellenőrizni azt.

A weboldalt „adott állapotban” tesszük közzé, annak működtetésére, a weboldalon hivatkozott információk, illetve termékek vagy szolgáltatások pontosságára vonatkozóan semmilyen kifejezett vagy közvetett szavatosságot nem vállalunk (a vonatkozó jogszabályok alapján kizárható szavatosságvállalások mértékéig), továbbá a jogszabályok által megengedett mértékig nem vállalunk felelősséget a weboldal használata okán bármilyen formában felmerülő közvetlen vagy közvetett, következményes, speciális vagy egyéb járulékos veszteségekért, illetve kárért (beleértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy közvetett elmaradt nyereséget).

A weboldalon, illetve az összekapcsolt weboldalakon közzétett információ nem minősül felhívásnak részvényekbe, vagy egyéb értékpapírokba, egyéb termékekbe történő befektetésre, vagy az ezekkel való kereskedésre, illetve a Keller Group plc társasággal, vagy egyéb társasággal történő szerződéskötésre. Bármely befektetési döntéssel kapcsolatban a weboldalon közzétett információra történő hivatkozás kizárt. Kérjük, hogy a fentiekkel kapcsolatban minden esetben forduljon szaktanácsadóhoz.

A Keller Group plc, vagy bármely egyéb társaság a weboldalon hivatkozott múltbeli teljesítménye nem jelzi annak jövőbeli teljesítményét. A részvényárfolyam és az azokból származó jövedelem növekedhet, illetve csökkenhet, és a befektetőknél nem feltétlenül térül meg az eredetileg befektetett összeg.

Az általunk vagy bármely egyéb társaság által a múltban vagy esetleg jövőben kínált termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem minősül ígéretnek az ilyen termék, vagy szolgáltatás bármikor történő rendelkezésre állására. Az ilyen termékek, illetve szolgáltatások módosítására, fejlesztésére bármikor sor kerülhet külön felhívás nélkül.

A weboldal tervezéséhez és felépítéséhez fűződő szerzői jogok a Keller Group plc tulajdonát képezik. A weboldalon közzétett tartalomhoz fűződő szerzői jogok a mi tulajdonunkat képezik, kivéve ha arra harmadik személy tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatás vonatkozik. A képek, védjegyek és márkák egyéb szerzői jogra vonatkozó törvények védelme alatt állnak, azok másolása vagy bármilyen módon történő felhasználása az adott tulajdonosok írásbeli engedélye nélkül tilos. Ha az adott oldalon kifejezett tiltásra vonatkozó tájékoztatás nem szerepel, Ön személyes használatra nyomtatott másolatot készíthet a weboldal részeiről, feltéve, hogy a másolathoz csatolja a vonatkozó tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és/vagy felelősségkizáró nyilatkozatot. Minden egyéb célú felhasználás tilos.

Nem vállalunk felelősséget minden olyan egyéb weboldal tartalmáért, amelyen keresztül Ön eljutott a weboldalra, vagy amelyre ellátogat a weboldalon szereplő hivatkozáson keresztül, továbbá nem vállalunk felelősséget az abból eredően Ön által elszenvedett veszteségért, illetve kárért.

Amennyiben jelen felhasználási feltételek bármelyik részét valamely illetékes bíróság érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az adott rész törlendő, míg az összes többi feltétel a törvény által megengedett mértékben hatályban és érvényben marad.