A Duna folyam magyarországi felső szakaszán az aktuális komplex rendezési igények kapcsán szükséges a vízszintek rehabilitációja - a lesüllyedt kis és középvizek helyreállítása. Ez a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével a Duna megtámasztó hatását biztosítani képes torkolati műtárgy megépítésével lehetséges. A műtárgy az árvizek részleges kizárására is képes, továbbá biztosítja a hajózást illetve a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé alakítását.

Keller-Moson-mutargy-jet

A projekt

A megrendelő igénye szerint olyan szerkezet kellett építenünk, mely az építkezés időtartama alatt (mint ideiglenes szerkezet) mentesíti az épülő torkolati műtárgy különálló medencékre osztott munkagödreit nagy mennyiségű víz szivattyúzásától, illetve a nagy volumenű alsó vízbetöréstől.

A megoldandó feladat

Feladatunk a résfalas munkatér-megtámasztás áltat körül határolt medencék – jet-grouting eljárással, azaz jet-paplannal történő alsó, függőleges irányú vízmozgás, vízbetörés megakadályozása közel 9000 m2 felületen.

A megoldás

A Mosoni-Duna új medrében a leendő torkolati műtárgy területén kialakított résfalakkal biztosított és feltöltött munkasíkján kerülhetett sor a jet-grouting (jet-paplan) munkálatok elvégzésére, melynek kialakítását a KELLER saját technológiájához igazítva tervezett és kivitelezett. A műtárgy kilenc különálló medencékre osztott munkagödreinek alsó vízzárása készült el átlagosan 2,5 méteres vastagsággal, a munkasíktól számított kb. 13-20 méteres mélységben - vízzáró jet-habarcsosított talajelem létrehozásával.

Projekt tényadatok

Megbízó(k)

Állami beruházás

Keller szervezeti egység(ek)

Keller Mélyépítő Kft.

Fővállalkozó(k)

Mészáros és Mészáros Kft.