Ismerje meg az eddigi legnagyobb, éveken átnyúló projektünket

Munkavégzés a MOL petrolkémiai üzemekre vonatkozó szigorú szabályai szerint, különös tekintettel a munka- és környezetvédelemre. • 92.480fm CFA cölöp fúrása 400, 600 és 800mm átmérővel igazodva a szerződésben meghatározott szűk kivitelezési határidőhöz.

• 23,0m hosszú 600 és 800mm átmérőjű CFA cölöpök fúrása, végig vasalva.

Keller-CFA-colopozes-MOL

A projekt

MOLGROUP megbízást adott Thyssenkruppnak egy új Poliéter Polyol üzem kivitelezésére, Tiszaújvárosban. Az alapozásra jutó nagy terhelések és a teherhordó talaj elhelyezkedése miatt mélyalapozás vált szükségessé az új üzem egységeinek alapozásához. A cölöpfúrási munkát részletes talajmechanikai tanulmányok előzték meg, melyek eredményeként a geotechnikai tervezők különböző hosszúságú és átmérőjű CFA cölöpök fúrása mellett döntöttek. A tervezett cölöpteherbírásokat próbaterhelésekkel kellett igazolni. A próbacölöpcsoportok fúrását és a próbaterhelések végrehajtását Keller Mélyépítő Kft. végezte a Fugro Consult Kft-vel együttműködve. (Függőleges terhelés, nyomásra: 19 db, Függőleges terhelés, húzásra: 9 db, Oldalirányú terhelés: 6 db)

A megoldandó feladat

A fő kihívás a kivitelezési munkák megfelelő minőségű és a szerződésben meghatározott határidőn belüli teljesítése volt, a MOL szigorú szabályainak betartása mellett. A fúrási munkák megszervezése szintén nagy kihívást jelentett, mivel a tervezési munkák a kivitelezési munkákkal párhuzamosan zajlottak. A csúcsidőszakban 6 fúrógép dolgozott egyidőben, a 6 fúrógépet folyamatosan megfelelő minőségű betonnal és cölöparmatúrákkal kellett ellátni.

A megoldás

A geotechnikai tervezők részéről az általános cölöpözési javaslat CFA cölöpök fúrása volt. „A CFA cölöpök alkalmasak nagy terhelések felvételére és a kívánt cölöpözési mélység biztos elérésére. A folyók lerakódásai révén az altalaj heterogén, a gyenge kohéziós talajtól a jó teherbíróképességű homokos / kavicsos folyami lerakódásokig." A fentiekből adódóan a megoldást a 400, 600 és 800mm átmérőjű CFA cölöpök fúrása jelentette, különböző szerkezeti hosszokkal. A megfúrt cölöpmennyiségek: • 4.846fm CFA cölöp, átmérője 400mm • 49.446fm CFA cölöp, átmérője 600mm • 38.188fm CFA cölöp, átmérője 800mm 92.480fm CFA cölöp A fenti mennyiségek magukban foglalnak 9.635fm CFA cölöpöt 600mm átmérővel és 4.230fm CFA cölöpöt 800 mm átmérővel, melyek teljes hosszukban vasaltak és az egyes cölöpök szerkezeti hossza 23,0m. Mindösszesen 7.831 db CFA cölöp készült az új Poliéter Polyol üzem területén.

Projekt tényadatok

Megbízó(k)

MOL Group

Keller szervezeti egység(ek)

Keller Mélyépítő Kft

Fővállalkozó(k)

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG