Az új komáromi Duna-híd egy új közúti híd a Duna felett, amely elkészülte után Észak- és Dél-Komáromot azaz Szlovákiát és Magyarországot köti majd össze. A híd egyenként 165 tonnás alkotórészeit lengyel, cseh és szlovák részegységekből Budapesten, Csepelen állították össze. A teljes híd 37 elemből áll, ezek összsúlya 5400 tonna. A hidat tartó pilon 2400 tonnás és közel 95 méter magas.

Komarom-hid-Komarno-jet

A projekt

A megrendelő igénye szerint olyan szerkezet kellett építenünk, mely az építkezés időtartama alatt (mint ideiglenes szerkezet) mentesíti az épülő pillérek munkagödreit nagy mennyiségű víz szivattyúzásától, illetve a nagy volumenű vízbetöréstől.

A megoldandó feladat

Feladatunk a szádfalak által körül határolt munkagödrök - melyeket a Duna vize ölel körbe – jet-grouting eljárással, azaz jet-paplannal történő alsó függőleges irányú vízmozgás, vízbetörés megakadályozása, mely a Duna medrében épülő pillérek „száraz” munkagödörben történő kivitelezését volt hivatott biztosítani.

A megoldás

A Duna medrében kialakított, 3 darab hídpillér szádfallal biztosított és feltöltött munkasíkján kerülhetett sor a jet-grouting (jet-paplan) munkálatok elvégzésére, melynek kialakítását a KELLER saját technológiájához igazítva tervezett és kivitelezett. Három hídpillér munkagödrének alsó vízzárása készült el átlagosan 2 méteres vastagsággal, a munkasíktól számított kb. 20 méteres mélységben - azaz kb. 5.800m3 vízzáró jet-habarcsosított talajelem létrehozásával.

Projekt tényadatok

Megbízó(k)

Állami beruházás

Keller szervezeti egység(ek)

Keller Grundbau Ges.mbH
Keller speciálne zakladanie s.r.o

Fővállalkozó(k)

H-M Dunahíd Konzorcium