Munkavállalóink képviselik a legnagyobb értéket. Elkötelezettek vagyunk olyan munkakörnyezet és munkahelyi kultúra kialakítására, amely mindenkiből a legjobbat hozza ki, a Keller Mélyépítő Kft. nagyszerű munkahely.

Esélyegyenlőség

Valamennyi munkavállaló foglalkoztatása és előléptetése kizárólag a teljesítményén és személyes tevékenységén alapszik. Ez nem csupán a „tisztességről” szól, hanem üzleti racionalitáson is alapszik: az esélyegyenlőség segíti a legjobb szakemberek felvételét és megtartását, valamennyi munkavállaló képességeinek fejlesztését, tehetségük és erőforrásaik maradéktalan kiaknázását.

Zaklatás és jogellenes megkülönböztetés

Olyan munkakörnyezet teremtünk, amely mentes a jogellenes megkülönböztetéstől és zaklatástól.

Méltósággal és tisztelettel kezeljük az embereket; nem tolerálunk jogellenesnek, zaklatásnak, vagy megkülönböztetésnek minősíthető tevékenységet, illetve magatartást.  Mindannyian felelősséggel valljuk a jogellenes zaklatás elvetését és mások támogatását.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy tiszteletben tartsuk a helyi szokásokat és kultúrát, és különösen figyelmet fordítsunk minden olyan cselekedetre, illetve magatartásra, amely az egyik kultúrában elfogadható, a másikban azonban nem.

Sokféleség

Az emberek sokfélesége, szakértelme és képessége olyan erő, amely segít a legjobb eredmény elérésében. Tekintettel a kiterjedt földrajzi jelenlétünkre és a helyi vezetők alkalmazására vonatkozó politikánkra, kulturális szempontból nagyon sokoldalú Csoport vagyunk.

Ugyanakkor úgy véljük, hogy mindig akad fejleszteni való ezen a területen, és rendelkezünk a folyamatos fejlesztést biztosító politikával és tervekkel.

Nyilatkozat a modern rabszolgaságról és emberkereskedelemről

Elvárjuk igazgatóinktól, vezető tisztségviselőinktől, munkatársainktól és a mi képviseletünkben dolgozóktól, hogy minden esetben feleljenek meg a törvényeknek, etikusan és tisztességesen, a Keller Üzletszabályzatának megfelelően járjanak el. A modern rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos nyilatkozatunk ismerteti a Keller által már megtett, és jelenlegi intézkedéseket, hogy se az üzleti tevékenységében, sem pedig a beszállítói láncban ne forduljon elő a modern rabszolgaság és emberkereskedelem.